Opći uvjeti korištenja aplikacije za prijavu na događaj “Reebok Xchallenge: Zajedno možete više”

1. ORGANIZATOR DOGAĐAJA

Organizator događaja je adidas Croatia d.o.o., adresa: Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb, OIB: 61977357628, matični broj: 2428172, (u daljem tekstu “Organizator”).

2. NAZIV, VRIJEME TRAJANJA I SVRHA REEBOK SPORTSKOG DOGAĐAJA

Sportski događaj se organizira pod nazivom “ReebokXChallenge: Zajedno možete više“ (u daljem tekstu: događaj) a prijava za isti vrši se preko web stranice na adresi reebok.hr

3. MJESTO ORGANIZIRANJA DOGAĐAJA

Reebok sportski događaj se organizira na teritoriju grada Zagreba na lokaciji:
OrlandoFit Green Gold Gym, Radnička cesta 52

4. UVJETI PRIJAVLJIVANJA I SUDJELOVANJA

Pravo prijavljivanja sudjelovanja na Reebok sportskom događaju imaju svi koji se prijave na reebok.hr i ponašaju se u skladu s ovim uvjetima.

Zaposleni u kompaniji adidas Croatia d.o.o., kao i zaposleni u agenciji DD Produkcija, nemaju pravo prijave za sudjelovanje u događajima.

Samim unošenjem podataka, svaki sudionik suglasan je s uvjetima pod kojima se događaj organizira i svojom voljom i osobno dostavlja svoje podatke i time suglasnost organizatoru da iste može koristiti na način predviđen propisima o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske.

Svi sudionici prijavom pristaju da na licu mjesta budu fotografirani i da odabrane slike ili video budu objavljeni na web stranici ili društvenim mrežama Organizatora.

Broj vježbača bit će ograničen na 30.

5. DISKVALIFIKACIJA

Korištenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu, ili zloupotrijebiti sudjelovanje u prijavi je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do zabrane sudjelovanja onog tko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se procijeni ili posumnja da neki od sudionika na bilo koji način pokušava prekršiti pravila sudjelovanja, Organizator zadržava pravo da ih diskvalificira i zanemari njihovo sudjelovanje bez daljeg obrazloženja.

Sudionici koji dobiju potvrdu za sudjelovanje na nekom od treninga, garantiraju da će istom i prisustvovati kao i da će se pridržavati svih pravila sportskog ponašanja kako prema ostalim sudionicima, prema organizatoru, opremi.

Da bismo zaštitili korisnike obaviještavamo vas da ćemo zadržati pravo poduzimanja svih potrebnih mjera u slučaju bilo kakvog pokušaja prevare sustava, zlouporabe ili bilo kojih drugih pokušaja i neprimjerenih ponašanja koji mogu utjecati na imidž ove kampanje i događaja.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Prijavom sudionici izjavljuju da se slažu s odredbama ovih uvjeta i daju svoj pristanak da se njihovi osobni podaci koje su samostalno dostavili prilikom prijave na stranici po potrebi uključe u bazu podataka Organizatora, kao i da se dalje koriste.

Podaci (najprije vaše ime i prezime i email adresa) će biti korišteni u skladu s propisima Republike Hrvatske, osobito u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i isključivo u svrhu realizacije događaja.

Također se obvezujemo da nećemo otkrivati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim licima, osim ukoliko to bude neophodno za realizaciju kampanje, ili ukoliko se to od nas bude zahtijevalo prema važećim Zakonskim propisima.

Organizatori nemaju odgovornost i ne smiju bez zakonske osnove biti uključeni u bilo koju parnicu ili proces i potencijalno dodatne troškove, od strane sudionika ili trećih lica.

Organizator ne snosi odgovornost za:
neuspješno prijavljivanje ili prijavljivanje na drugoj stranici osim stranica na kojima se ova prijava odvija;
greške u podacima, prijemu podataka budući da je to isključiva odgovornost sudionika;
bilo koje tehničke propuste ili nepravilnosti uzrokovane kod operatera interneta, web stranice ili na mreži uopće;

7. PUBLICITET I ODNOS S FACEBOK-om

Sudionici koji se valjano prijave preko reebok.hr i koji budu prisustvovali Reebok XChallenge treninzima su suglasni da se njihovi osobni podaci, kao i materijali fotografija, video i slično na kojima se oni nalaze , mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u obliku tiskanog, zvučnog, foto i video materijala. Pristupanjem reebok.hr činite dostupnim pristup sljedećim podacima 1) Ime 2) Prezime, 3) Broj telefona, 4) Email adresa.

Molimo vas da budete svjesni da aplikaciji pristupate vlastitom voljom kao i da vaše osobne podatke dajete s osobnim pristankom. Također napominjemo da vi kao korisnik prijave zadržavate sva prava koja se odnose na zaštitu osobnih podataka a posebno: -pravo na uvid u podatke; -pravo na izmjenu podataka; -pravo na obaviještenje o činjenici prikupljanja podataka; -pravo na žalbu.

Na ovaj način prihvaćate sudjelovanje u kampanji odnosno samom događaju i suglasni ste s činjenicom da vaše osobne podatke možemo, u slučaju potrebe, koristiti (na primjer na Facebook/Instagram stranici, u medijima ili na bilo koji drugi zakonom dopušten način).

8. PREKID REEBOK SPORTSKOG DOGAĐAJA

Reebok X-Challenge treninzi se mogu prekinuti u slučaju odluke Organizatora ili u slučaju više sile o čemu će sudionici na vrijeme biti obaviješteni putem pisane obavijesti na Reebok Facebook stranici.

9. PRAVO IZMJENE OPĆIH UVJETA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene ovih općih uvjeta, uz obvezu da iste, bez odlaganja, objavi na reebok.hr web stranici i Facebook stranici.

10. OSTALE NAPOMENE

Svi sudionici u Reebok X-Challenge treninzima prijavljuju se svojom voljom i vježbaju na vlastitu odgovornost i u skladu sa svojim sposobnostima, zdravstvenim stanjem i fizičkom spremom. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve povrede, nesreće ili posljedice tijekom vježbanja, niti se obvezuje nadoknađivati bilo kakve štete, naknade ili slično istim povodom.

Organizator